Ciorapi Compresivi Medicinali Pressio AT cu prindere in talie bej 22-32 mmHg

Ciorapi cu Compresie Forte / Puternica intre 22 – 32 mmHg Pressio